Email: [email protected]hu
Phone: +34 951 508 900

Egészségügyi ellátás

Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai.

Janikovszky Éva

A spanyolokra – különösen Andalucióban – nagyon igaz, amit Janikovszky Éva írt: Nem irigykednek, alapból jót feltételeznek az emberről. Igaz ez a hivatalokra, a rendőrségre, állami szervekre is. Nem a bűnözöt, a csalót látják a másikban, a rendőr nem azt nézi, hogyan sarcolhatna meg minél jobban és az állami hivatalokban is nagy empátiával fogadják az embert, segítőkészek alapból. Hogy miért az egészségügy kapcsán írom le ezeket? Mert úgy vélem, hogy egészséges társadalmi keretek között, az egyén is könnyebben tud egészséges lenni. Nem csak az olívaolaj és a olívabogyó, a paradicsom, a halak fogyasztása, hanem az emberi kapcsolatokban is nyitottak, kedvesek, éreklődőek a mésik iránt. Lehet, nem tűnik öszinte érdeklődésnek, amikor találkozunk egy spanyolul itt délen és megkérdezi: “Hola, comó estás?” erre persze csak annyit tud a meglepett külföldi mondani, hogy “muy bien, y tu ?” Ám ennek lehet egészségügyi vonatkozása is: gondoljuk csak el, naponta hányszor kérsezik meg széles mosollyal  tőlünk, hogy hogy vagyunk és mi ugyanannyiszor elismételjük, hogy “nagyon jól”. Mi ez ha nem üzenet a belső énnek, hogy minden rendben van ?!

Hova lehet fordulni egészségügyi problémával?

Európai Egészségbiztosítási Kártya  vagy utasbiztosítás birtokában lehet fordulni egészségügyi ellátásért. Az egészségügyi központok ( Centro de Salud ) sürgősségi osztályán ( Urgencias ) kapnak ellátást a rászorulók. Pár évvel ezelőtt számos panasz érkezett arra vonatkozóan, hogy a spanyol állami kórházak elutasították az Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező betegek kezelését, és helyette utasbiztosítási kötvényt, valamint hitelkártya adatokat kértek. Ez természetesen jogtalan volt,  mivel egészségügyi ellátás általában véve ingyenes Spanyolországban és el kell fogadniuk a eupai kártyát. Fontos tudni, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya csak azokra a ellátásokra jogosít, amelyek az átmeneti külföldi tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

Sürgősségi ellátás

Ha már van egészségügyi kártyánk, akkor egy lakóhelyhez közeli egészségögyi központban háziorvost kell választani.  A körzeti orvos, aki alapvető vizsgálatokat végez és rendszerint eldönti, hogy tovább utalja-e szakorvoshoz a beteget. Ebben az esetben a  Centro de Saludba (egészségügyi központba, kb. olyasmi, mint nálunk a szakrendelő)  időpontot (cita) kell kérni. Alapvetően alacsonyabb színvonalú az alapellátás mint Magyarországon, rengeteget kell várni és a háziorvosnak “kapuőrí2 szerepe van, ami azt jelenti, hogy amit csak lehet az alapellátásban oldanak meg, Ha pedig kórházi ellátásra, műtétre van szükség, akkor beutalót írnak és hónapokig kell várni. Az állami kórházak jól felszereltek, magas színvonalú az elláttás, nekünk személy szerint két kislányunk az Costa del Sol Hospitalban született és amit ott tapasztaltunk az színvonalas volt.

Állami egészségögyi ellátás

A spanyol egészségbiztosítási piacon számos privát biztosítótársaság verseng egymással. Amikor bankszámlát nyitunk rendszerit a bank felajánlja a saját egészségbiztsítási szolgáltatásait. Havi 50-70€ / fő áron lehet kötni egy-egy személyre, de vannak családi kedvezmények is, ami azt jelenti, hogy egy 3 fős család, ( két felnött egy gyerek ) esetében 170€ / hó áron lehet biztosítást kötni. ÁLtalában az alacsonyabb csomagok esetében magasabb vizitdíjat kell fizetni ( 5-10€), míg magasabb havidjak esetében szinte semmit.

Magán egészségügyi ellátás

Néhány magán egészségbiztosító

Kérdések és válaszok

Mit jelent az orvosilag szükséges ellátás?

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szüksé-ges ellátások igénybevételére jogosítja birtokosát. Azt, hogy mit is jelent az orvosilag szükséges ellátás, az adott kezelõorvos dönti el, a tervezett tartózkodására való te-kintettel. Fontos tudni, hogy orvosi ellátásban az adott tagországi biztosítottaknak megfelelõ feltételekkel része-sülhetünk. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minõsülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást – a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges rövid idõn belül elvégezni, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illetõ sze-mély milyen hosszú idõt kíván a tagországban tölteni. Amennyiben az illetõ személy nem rendelkezik tartózkodási kártyával/igazolással, csak azon szolgáltatások nyúj-tandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Elõfordulhat, hogy hajlandók egy magyar turista orrsövényferdülését kezelni, de elképzelhetõ az is, hogy azt mondják, hogy nyugodtan menjen haza, és otthon kezeltesse magát, mert nem indokolt, hogy külföldön vegye igénybe az ellátást. A gyógyszer tekintetében szintén nem egyszerû a helyzet: ha a gyógyszer felírását a kezelõorvos szükségesnek tekin-ti, és az adott ország biztosítottjainak az a gyógyszer támogatással jár, akkor ugyanolyan feltételek mellett kiváltható, mintha a beteg helyi biztosított lenne.

Kell-e kötni utasbiztosítást, ha rendelkezem Európai Egészségbiztosítási Kártyával?

Utasbiztosítást kötni nem kötelezõ, de természetesen lehetséges. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve az utasbiztosítás által fedezett egészségügyi szolgáltatások köre részben eltér. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosítja birtokosát. A kártyával rendelkezõk a tervezett tartózkodásukra való tekintettel az orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban ré-szesülhetnek, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagországban biztosítottak. Amennyiben az adott tagállamban önrészt kell fizetni az ellátásért, azt a magyar jogosultnak is meg kell fizetni. A kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerzõdött szolgáltatók fogadják el. Az utasbiztosítással ezzel szemben magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni, s az önrész nélkül fedezi a biztosítási szerzõdés szerinti összes ellátást (halott szállítást, poggyász-biztosítást stb.).

Mi van akkor, ha nincs Európai Egészségbiztosítási Kártyánk?

Európai Egészségbiztosítási Kártya hiányában is megkapjuk a szükséges ellátást, éppen csak fizetni kell, vagy töb-bet kell fizetni érte. Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján az ellátás költségeit az a biztosító vállalja, ame-lyiknél az illetõ személy biztosítva van, annak hiányában viszont mindenki maga viseli a költségeket. Abban az esetben, ha nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya az ellátásra szoruló személynél, akkor az ellátásért helyben fizetnie kell, amelyrõl számlát állítanak ki. A kifizetett összeg egy részét a hazatérése utáni 30 napon belül visszaigényelheti, a lakóhelye szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes költséget fogja vissza-kapni, hanem csak azt a részt, melyet a biztosítójának ak-kor kellett volna kifizetnie, ha az Európai Egészségbiztosítási Kártyát használt volna az ellátás igénybevételekor.

MIlyen korlátozások vannak az Európai Egészségbiztosítási Kártyára vonatkozóan?

A kártya hatálya mentésre és hazaszállításra nem terjed ki – amennyiben Ön gondoskodni szeretne arról, hogy ingyen hazaszállítsák, ha külföldi útja során súlyosan megbetegszik vagy komoly balesetet szenved az EU valamelyik tagországában, külön biztosítást kell kötnie;

A kártya fedezetet nyújt-e arra az esetre, ha külföldi tartózkodásom alatt szülöm meg a gyermekem?

Az európai egészségbiztosítási kártyával a terhességgel összefüggő összes kontrollvizsgálat és ellátás igénybe vehető, így az idő előtti, nem tervezett szülés levezetése is (ha például váratlanul beindul Önnél a szülés külföldi útja során). Ha viszont már tudja, hogy a gyermek születésének tervezett dátuma külföldi tartózkodásának idejére esik, és megnyugtatóan tisztázni szeretné, hogy ki állja majd a költségeket, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes egészségügyi hatósággal, és kérje előzetes engedélyüket (az S2 nyomtatvány English kitöltésével).

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bővebb információra van szüksége kérjük adja meg adatait