Email: [email protected]hu
Phone: +34 951 508 900

Oktatási rendszer

Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.

Johann Wolfgang Von Goethe

A legtöbben egy nyaralás során szeretnek bele Andaluziába és már haza se akarnak menni. Érthető hiszen jó az idő, ízletesek az ételek, az emberek pozitívan állnak egymáshoz és a nyelv is könnyen megtanulható. Az is fontos szempont, hogy ha kell autóval is le lehet vezetni, bár elég kimerítő út, de 3000 km még nem a világ vége, 1-1 pihenőt beiktatva, gyönyörű tájakon keresztül lehet eljutni Európa legnaposabbb részére.

Kötelező oktatás

Az iskola előtti oktatásban 6 éves korig lehet részt venni. Két részre bontható: 3 éves korig, illetve 3-6 éves korig. Ez az oktatási forma nem kötelező, a spanyol állam mégis számos magas színvonalú intézménnyel rendelkezik. Az egyes csoportok maximális létszáma 20-25 között lehet. Az angol oktatást már az óvodában elkezdik, melyet ki lehet egészíteni választható extra órákkal.

Óvoda - Escuela infantil

Az elemi oktatás kötelező és ingyenes a 6-12 éves gyermekek számára és háromszor 2 éves ciklusra oszlik:1. ciklus: 6-8 éves korig, 2 ciklus: 8-10 éves korig, 3. ciklus: 10-12 éves korig
A minimum osztálylétszám 25 fő. Általános ismeretek megszerzését biztosítja a gyermekek számára (kultúra, kommunikáció, írás, olvasás és számolás).

Általános iskolai oktatás

A középfokú oktatás – mely 4 évig tart – kettő, egyenként 2 éves szakaszra tagolódik. Az első szakasz közös alaptantervet és néhány szabadon választható tantárgyat tartalmaz. A második ciklusban már több fakultatív tantárgy jelenik meg, de azok mértéke nem meghatározó a tanuló jövőbeli tanulási irányára nézve. A képzésen 12 és 16 év közöttiek vesznek részt.

Középfokú oktatás

Bachilerato

2 éves képzést nyújt, és négy fő tanulási irányra oszlik – műszaki tudományok, humán tárgyak és társadalomtudományok, természet- és egészségtudomány valamint a művészetek. A szabadon választható tantárgyak mellett a tanulók mind a négy irányban közös alaptantervet követnek. Felsőkoktatásba abban az esetben lehet bekerülni, amennyiben a diákok rendelkeznek Bachillerato-val. Az érettségére felkészítő képzés 16 és 18 éves kor között van.

Értékelés

Bachillerato: a tanulók értékelése tantárgyi területek szerint valósul meg, a tanulmányi kurzus követelményeinek és értékelési kritériumainak figyelembevételével. Ahhoz, hogy továbbléphessen a Bachillerato második évfolyamába, a diáknak nem szabad több mint két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapnia. Azok a tanulók, akik a második év végén több mint három tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapnak, meg kell hogy ismételjék az iskolaévet. Azonban, a tanulmányi kurzus elvégzése nem vehet igénybe négy évnél több időt. A Bachillerato bizonyítvány megszerzéséhez a tanulóknak valamennyi tantárgyból meg kell felelniük.

Felsőoktatás

Spanyolországban lényegében egyetemek alkotják a felsőoktatási rendszert.

A spanyol egyetemi rendszer 49 állami egyetemből, 14 magánegyetemből és 4 katolikus egyetemből áll. A képzések és végzettségek az intézmény típusától függnek.

Az egyetemek háromciklusú képzést kínálnak:

Alapoktatás (Grado)
Mesterképzés (Máster)
Doktorandusz (PhD) program (Doctorado)
A háromciklusú képzés a 2008-2009-es tanévtől kezdődött el.

A tanév rendszerint szeptember utolsó hetében kezdődik és június első hetében fejeződik be, heti átlag 20-30 tanítási órával.

Felvételi követelmények/vizsga

A felvételihez mindenképpen szükséges érettségi bizonyítvány/vizsga
ezen kívül az egyetemre történő bekerüléshez szükséges felvételi vizsga letétele (Prueba de Acceso)
A jelentkezési lapot és az egyéb szükséges dokumentumokat ahhoz az intézményhez kell beadni, ahol a diák tanulni szeretne (felső-középiskolai bizonyítvány, az EU tagországok középiskolai bizonyítványai).
Tandíj Az oktatás tandíjköteles. A diákok a felvett tantárgyak kredit értékében kötelesek tandíjat fizetni. Az Oktatási Minisztérium minden évben meghatároz egy keretösszeget. Az egyetem helye szerinti autonóm közösségek határozzák meg ebből, hogy mennyit kell fizetni az adott tanulmányért. A kurzusokért fizetett tandíj összege eltérő, a 2009/2010-es tanévben a legolcsóbb 9,50 euróba, míg a legdrágább 53 euróba került.

Anyagi támogatás

Az Oktatási Minisztérium számos ösztöndíj és támogatási lehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akik teljesítik az előírt követelményeket. A támogatások összege, illetve lehetősége nagymértékben függ a család anyagi helyzetétől, illetve a diák tanulmányi eredményétől.

Külföldi bozonyítványok, diplomák elismerése

A középiskola bizonyítványok elismertetéséért a nemzeti minisztérium a felelős. Spanyolországban az európai érettségit és a nemzetközi érettségit egyenrangúnak tekintik a spanyol érettségivel.

A főiskolai diplomákat az érintett felsőfokú intézmény bírálja, és abban az esetben ismeri el őket, ha az elvégzett tanulmányok megfelelnek az egyetem első éves oktatási anyagának. Ellenkező esetben a jelentkezőnek a normál felvételi procedúrán kell átesnie. Az írásbeli kérelemhez csatolni kell a nemzetiséget igazoló dokumentumokat, az eredeti diploma másolatát és a tanulmányokat igazoló dokumentumokat.

A más tagállamban megszerzett szakképesítések, illetve diplomák elismerésében az EU tagállamaiban működő ún. NARIC központok foglalkoznak: www.enic-naric.net

Spanyolországi NARIC központ elérhetősége:

http://www.enic-naric.net

Az elfogadási kérelmeket Spanyolországban az Oktatási, Szociális és Sportminisztériumhoz kell benyújtani.

További információ a spanyol oktatási rendszerről az Oktatási Minisztérium honlapján (Ministerio de Educación) található

Gyakori kérdések

Ingyenes-e az óvoda?

Az állami, alapítványi óvodák ingyenesek, de felvételi kérelmet kell benyújtani. Természetesen az étkezésért és a külön foglalkozásokért fizetni kell, (kb 120€ / hó ) A magán óvodának, tandíja van, de ezen kívül a szülők veszik meg az egyenruhát, a munkafüzeteket, az étkeztetést is aki erre igényt tart. Van olyan csoport is akik bölcsödei korcsoportnak felleltek meg. Az óvodába 9:00 órától lehet vinni a gyerkeket. A délelőtti órák, nagyon hasznosak a gyerek fejlődése szempontjából, és a közösségbe való beilleszkedése tekintetében is.

Spanyolországban milyen kötelességeim vannak?

NIE szám igénylés

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni, bérelni hosszabb távra (6-12 hónap) vagy ha munkát szeretne vállalni. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. Az eljárási illeték megfizetése után általában 3-4 nap alatt készül el az A/4-es formátumú igazolás, amely tartalmazza az adott személy nevét, állampolgárságát, lakhelyét, a nyilvántartásba-vétel időpontját és az ún. külföldiek azonosítására szolgáló NIE számot (Número de Identidad de Extranjero). Ez az igazolás előfeltétele a munkavállalásnak, ingtalant vásárolásnak, cégalapításnak és sokszor kérik hosszú távú lakásbérlés esetán is. Rendszerint nyilatkozni kell, hogy Ön mivel foglalkozik Spanyolországban (tanul, dolgozik, vállalkozik vagy rendelkezik elegendő anyagi forrással a létfenntartásához).

Egészségbiztosítás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya csak azokra a ellátásokra jogosít, amelyek az átmeneti külföldi tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Fontos tudni, hogy legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Spanyolorszgában is, ahogy sok más tagállamban sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. Aki 180 napnál tovább tartózkodik Spanyolországban, annak vagy a spanyol társadalalombiztosító fedezi az ellátásai költségiet és akkor neki vagy a munkáltatójának fizetnie kell a járulékot havonta, vagy köt egy magán-egészségpénztári tagságot és annak járulkékait fizeti, ezáltal válik jogosulttá a megadot szolgáltatások igénybevételére.

Milyen dokumentumokat kell bemutatni ha a tanulmányokat Spanyolországban folytatja a gyermek?
  • bizonyítvány (az új iskola valószínűleg kérni fogja az iskola bélyegzőjével ellátott eredeti okmányt is), tanárok és/vagy az osztályfőnök által írt referencialevél,
  • a gyermek tankönyvei és az általa már elsajátított tananyag (ezek segítségével az új tanárok pontosabban meg tudják határozni, hogy gyermeke milyen tanulmányi szintet ért el),
  • az év közben szerzett osztályzatok (dolgozatok, felmérők stb.), különösen az anyanyelvi ismeretek, a matematika és a reál tantárgyak területén,
  • a gyermek oltáskönyve és kórtörténete, különös tekintettel a legutóbbi betegségekre, orvosi beavatkozásokra

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bővebb információra van szüksége kérjük adja meg adatait