Email: [email protected]hu
Phone: +34 951 508 900

Kezdeti lépések

Amikor 180 napnál több időt tartózkodik Spanyolországban, akkor  a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkezni. Ezt követően a társadalombiiztosítónál kell kikérni a TB számot, amely egyben adószám is. ( TB szám nem szükséges, ha nem akar dolgozni, vagy vállalkozni Spanyolorszgában) A következő lépés az Empadronamiento, ami tulajdonképpen a magyar lakcím bejelentéshez hasonlítható. Ha már van NIE számunk és lakcímbejentőnk, akkor pl. tudunk venni spanyol rendszámú gépkocsit és biztosítást kötni rá. Alábbiakben részletesen olvashat a kezdeti lépésekről.

NIE szám

A külföldiek azonosítására szolgáló szám ( Número de Identidad de Extranjero = NIE ) A bevándorlási hivatal vagy a Policía Nacional  állítja ki.

Részletek

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni, bérelni hosszabb távra (6-12 hónap) vagy ha munkát szeretne vállalni. NIE számot kérnek a munkavállaláshoz, ingtalant vásárolásnál és cégalapításhoz is.. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. A NIE kiállításához nyilatkozni kell, hogy Ön mivel foglalkozik Spanyolországban (tanul, dolgozik, vállalkozik vagy rendelkezik elegendő anyagi forrással a létfenntartásához). Ezt követően lehet megkapni a végleges NIE igazolványt, a zöld színű rezidens kártyát.

Illetékek:

NIE első alkalommal ( Vertificado Registro UE )  10.60€

NIE ( Új kártya kérése)  9.45€

 

h

Lakcímbejentő lap

Lakcímbejentő lap ( Empadronamiento ) a helyi önkormányzatok állítják ki.  Igényléséhez bérleti szerződés, NIE szám és egy közüzemi számla kell.

Részletek

Az empadronamiento, vagyis lakcímbejelentés nem kötelező, de bizonyos ügyek intézéhez elengedhetetlen, pl gyerekek iskolába iratásához, spanyol rendszámú gépjármű névre írásához és az egészségügyi kártya igényléséhez, hogy a legfontosabbakat emeljem ki. A lakásbérleti szerződést, a NIE számot, útlevelet ( néha a személyigazolványt is elfogadják) és egy közüzemi számlát ( víz, villany, telefon ) kell vinni, ami lakás címére szól.  A hivatalok átalában 3 hónapnál nem régebbi empadronamiento-t kérnek, így mielőtt ügyintézésbe fogunk érdemes kikérni egy friss dokumentumot a régi bemutatásával.

Egészségbiztosítási kártya

Egészségbiztosítási kártya,  ( Tarjeta Sanitaria ) az egészségbiztosító küldi ki. Igényléséhez társadalombiztosítói azonosító kell.

Részletek

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni, bérelni hosszabb távra (6-12 hónap) vagy ha munkát szeretne vállalni. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. Az eljárási illeték megfizetése után általában 3-4 nap alatt készül el az A/4-es formátumú igazolás, amely tartalmazza az adott személy nevét, állampolgárságát, lakhelyét, a nyilvántartásba-vétel időpontját és az ún. külföldiek azonosítására szolgáló NIE számot (Número de Identidad de Extranjero). Ez az igazolás előfeltétele a munkavállalásnak, ingtalant vásárolásnak, cégalapításnak és ezzel lehet hosszú távra lakást bérelni. Ez a dokumentum 3 hónapig érvényes, majd nyilatkozni kell, hogy Ön mivel foglalkozik Spanyolországban (tanul, dolgozik, vállalkozik vagy rendelkezik elegendő anyagi forrással a létfenntartásához). Ezt követően lehet megkapni a végleges NIE igazolványt, a zöld színű rezidens kártyát.

Gyakori kérdések

Spanyolországban milyen kötelességeim vannak?

NIE szám igénylés

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni, bérelni hosszabb távra (6-12 hónap) vagy ha munkát szeretne vállalni. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. Az eljárási illeték megfizetése után általában 3-4 nap alatt készül el az A/4-es formátumú igazolás, amely tartalmazza az adott személy nevét, állampolgárságát, lakhelyét, a nyilvántartásba-vétel időpontját és az ún. külföldiek azonosítására szolgáló NIE számot (Número de Identidad de Extranjero). Ez az igazolás előfeltétele a munkavállalásnak, ingtalant vásárolásnak, cégalapításnak és sokszor kérik hosszú távú lakásbérlés esetán is. Rendszerint nyilatkozni kell, hogy Ön mivel foglalkozik Spanyolországban (tanul, dolgozik, vállalkozik vagy rendelkezik elegendő anyagi forrással a létfenntartásához).

Egészségbiztosítás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya csak azokra a ellátásokra jogosít, amelyek az átmeneti külföldi tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Fontos tudni, hogy legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Spanyolorszgában is, ahogy sok más tagállamban sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. Aki 180 napnál tovább tartózkodik Spanyolországban, annak vagy a spanyol társadalalombiztosító fedezi az ellátásai költségiet és akkor neki vagy a munkáltatójának fizetnie kell a járulékot havonta, vagy köt egy magán-egészségpénztári tagságot és annak járulkékait fizeti, ezáltal válik jogosulttá a megadot szolgáltatások igénybevételére.

Magyarországon be kell bejelenteni, hogy külföldön élek?

Lakcímkártya

Amennyiben egy magyar állampolgár három hónapnál többet tartózkodik egy másik EU tagállamban, akkor ezt be kell jelentenie annál az Önkormányzatnál, ahol a legutolsó lakcímkártyáját kiállították.  A kijelentkezésről a népesség-nyilvántartó igazolást állít ki. (A hazatérést szintén ennél a szervnél kell bejelenteni.) A régi lakcímkártyát le kell adni az okmányirodában és új lakcímkártyát állítanak ki, melyet a konzuli tisztviselő ad át vagy kézbesít a külföldre letelepedő személy részére. A lakcímkártya azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

Társadalombiztosítás

A külföldi munkavállalásról, illetve a más tagállamban fennálló biztosítotti jogviszonyról 15 napon belül bejelentést kell tenni az egészségbiztosítási pénztár felé annak érdekében, hogy az EU valamely tagállamában dolgozó személy Magyarországon a járulékfizetés kötelezettség alól mentesüljön, illetve elkerülje a kettős járulékfizetést.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bővebb információra van szüksége kérjük adja meg adatait